GDPR - Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate a
RSC CONSULTING SRL / UNIVERSIFLY

Politica de confidențialitate al RSC CONSULTING SRL / UNIVERSIFLY respectă Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date (General Data Protection Regulation - GDPR), aplicabil din 25 mai 2018 în toate statele Uniunii Europene.

Persoanele fizice care furnizează date personale companiei RSC CONSULTING SRL / UNIVERSIFLY vor fi denumite persoane vizate, protecția acestora fiind subiectul principal al politicii noastre de confidențialitate.
Cu maximă transparență, expunem informații complete referitoare la natura datelor colectate, cum le folosim, în ce scop le folosim și care sunt drepturile persoanelor vizate. Astfel, acestea ne pot oferi acordul prelucrării datelor personale în deplină cunoștință de cauză.
Datele colectate. Scopul.
RSC CONSULTING SRL / UNIVERSIFLY prelucrează datele cu caracter personal în scop legal, în scop de informare privind cursurile organizate, ofertele de locuri de munca în țară și străinătate, dar și de marketing direct, pentru informare privind noile servicii oferite, conform căutărilor efectuate în site-urile noastre, după abonarea persoanei vizate, oferindu-ne acordul de procesare al datelor personale.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este constituit de semnarea documentelor organizației sau de acceptarea termenilor și condițiilor din site-uri.

Nu colectăm și prelucrăm date personale sensibile: rasă sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viață si orientare sexuală, sănătate, date genetice, infracțiuni penale etc.

Adresa de email


Adresa de email va fi utilizată pentru a trimite persoanelor vizate newsletter, emailuri de informare, mesaje de marketing cu privire la cursurile organizate, ofertele de locuri de muncă din țară și din străinătate, serviciile oferite, evenimente, articole de interes din activitatea noastră, precum și pentru a transmite documente/acte necesare colaborării noastre cu persoanele vizate.

Numele și Prenumele. Funcția profesională


Aceste date sunt utilizate pentru a personaliza email-urile și pentru a încheia contracte între persoana vizată și RSC CONSULTING SRL / UNIVERSIFLY.
Numărul de telefon
Dacă este nevoie de contactarea directă pentru informări cu privire la serviciile oferite și/sau achiziționate, dacă se impune contactarea rapidă pentru confirmarea datelor sau obținerea/transmiterea unor informații, folosim numărul de telefon furnizat de persoana vizată.
Acte, fotografie, adresa de domiciliu
Aceste informații sunt colectate conform legislației specifice formării profesionale și sunt necesare pentru înscrierea, derularea activităților și certificarea cursanților. Informațiile respective sunt stocate în maximă siguranță și sunt furnizate numai instituțiilor stabilite prin lege, pentru respectarea obligațiilor legale.
Datele companiei (datele de facturare)
Pentru a încheia contracte în prealabil convenite de ambele părți, utilizăm datele companiei unde persoana vizată este asociat, angajat, titular ori administrator (CNP, CUI, Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, adresa sediului companiei, contul bancar, numele băncii, numele și funcția reprezentantului legal etc.).
Marketing
Privitor la scopul de marketing direct, prelucrăm datele cu caracter personal precum: nume, prenume, adresă de email și număr de telefon.
Persoana vizată primește comunicări de marketing dacă s-a abonat la newsletter-ele noastre, a cumpărat de la noi servicii și dacă a bifat căsuța pentru acceptare “Termeni si Condiții”, “Politica de confidențialitate”.

Prelucrarea datelor personale

Datele cu caracter personal sunt securizate, iar accesul la acestea este limitat angajaților și terțelor părți, care se supun obligației de confidențialitate.

Este posibil ca datele personale să ajungă și către terțe părți numai în următoarele situații: dacă vom externaliza unei firme serviciile IT și de administrare system – cu respectarea unei clauze de confidențialitate; dacă sunt necesare pentru respectarea obligațiilor legale, către instituțiile stabilite prin lege (către Administrația Fiscală, organe de reglementare și alte autorități din România care solicită raportarea datelor personale); dacă datele personale sunt necesare în relația cu diverși parteneri contractuali, contractele cu aceștia conținând clauze de confidențialitate și furnizarea datelor personale realizându-se cu acordul prealabil al persoanelor vizate.

Perioada de prelucrare a datelor personale

Pentru a determina perioada prelucrării datelor personale, luăm în calcul perioada contractuală până la expirarea obligațiilor legale, termenele de arhivare – pentru clienții persoane fizice și juridice, iar pentru persoane fizice – în termen de 10 zile de la primirea unei cereri specifice, semnată și datată, transmisă la sediul nostru din: Cluj Napoca, str. Paul Chinezu nr. 1, nr. 2.

Drepturile proprietarului datelor colectate de către RSC CONSULTING / UNIVERSIFLY


• Dreptul de a fi informat cu privire la RSC CONSULTING și la toate aspectele privind colectarea și prelucrarea datelor personale,
• Dreptul de acces la datele personale (confirmare prelucrare, acces la date, etc.),
• Dreptul de a cere rectificarea datelor personale,
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor personale (“dreptul de a fi uitat”),
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale,
• Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing,
• Dreptul de a primi datele personale sau de a solicita trimiterea acestora către un alt operator (portabilitatea datelor),
• Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor personale, către autoritățile de supraveghere,
• Dreptul de retragere a acordului de utilizare a datelor personale.


Drepturile de mai sus nu sunt absolute și există excepții de la acestea în condiții bine determinate (obligații legislative privind arhivarea/prelucrarea datelor, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, etc.).


În cazul în care persoana vizată nu mai dorește să primească emailuri/telefoane de la RSC CONSULTING / UNIVERSIFLY va apăsa butonul Dezabonare. Dacă nu va apăsa acest buton, vom considera că a citit Politica de confidențialitate și acordă consimțământul pentru primirea ulterioară a corespondenței electronice sau telefonice.

Contact
Pentru orice alte informații legate de prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați prin email: office@rsc-consulting.ro sau la contact@universifly.com, persoană de contact Domnișoara Laura Haranguș.