Proiect POSDRU

UNIVERSIFLY - Școală de Însoțitori de bord

În perioada mai 2014 – decembrie 2015, RSC CONSULTING a implementat proiectul POSDRU „ÎNSOȚEȘTE-NE LA BORDUL CARIEREI!”, care a pus bazele creării Școlii de Însoțitori de bord RSC CONSULTING de la Cluj-Napoca, care are denumirea actuală UniversiFLY - Flight Attendant School.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și are numărul de identificare contract OIRPOSDRU/CPP144/DMI6.3/S/ID126726. Proiectul a fost accesat pe Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3. „Promovarea oportunităților egale pe piața muncii” și a avut o durată de 20 de luni.
Proiectul a fost implementat în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României: București-Ilfov, Centru, Nord-Vest, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Nord-Est, Vest, justificându-și necesitatea în domeniul pregătirii personalului în vederea îndeplinirii cerințelor pieței muncii și oferind oportunități sporite de angajare pe o piață în dezvoltare vizibilă, care va genera locuri de muncă în domeniul aviației civile.
Obiectivul general asumat l-a constituit îmbunătățirea capacității de ocupare prin promovarea tratamentului egal pe piața muncii pentru femei, iar obiectivele specifice au fost:
- Asigurarea accesului egal la construirea unei cariere profesionale prin dezvoltarea aptitudinilor și calificărilor a 564 femei în ocupația de Însoțitor de bord;
Consolidarea principiului accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare ale celor 564 femei din grupul țintă.
- Persoanele din grupul țintă care au beneficiat de activitățile proiectului au fost femei selectate din toată România. Prin acest proiect, S.C. RSC CONSULTING S.R.L. a furnizat cursuri gratuite de calificare sau specializare în ocupația de Însoțitor de bord unui număr total de 569 de tinere femei cetățeni români. Cursurile au fost organizate la Cluj-Napoca.
În data de 29 iulie 2015, proiectul „ÎNSOȚEȘTE-NE LA BORDUL CARIEREI!” a fost declarat proiect de succes de către Ministerul Fondurilor Europene, la sesiunea de dialog cu beneficiarii POSDRU, organizată la Timișoara.
Succesul acestui proiect se remarcă și prin faptul că peste un sfert din absolventele Școlii de stewardese muncesc actualmente ca însoțitori de bord la companii de aviație din țară și străinătate.
Sustenabilitatea acestui proiect POSDRU o reprezintă UniversiFLY – Flight Attendant School, cu elemente de noutate, cu detalii și înscriere la curs pe www.universifly.com.