APFFPR

ASOCIAȚIA PATRONALĂ A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ DIN ROMÂNIA (APFFPR) a fost înființată în toamna anului 2011, în vederea promovării conceptului de învățare pe tot parcursul vieții și, totodată, ca urmare a convingerii că implementarea unor standarde înalte de calitate este necesară în formarea adulților din România.

Obiectivele principale ale APFFPR

1. Dezvoltarea conceptului de învățare continuă a adulților din România

2. Crearea unui cadru legislativ european, în România, pentru dezvoltarea cu adevărat a resurselor umane

3. Creșterea calității serviciilor de formare profesională a furnizorilor autorizați din România

Contact
Str. Paul Chinezu, nr. 2, ap. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj; 
0264-596161; office@apffp.ro; www.apffp.ro