Formare profesională

Formarea profesională este definită ca fiind forma de instruire prin intermediul căreia se stimulează dezvoltarea și diversificarea competențelor profesionale ale unei persoane, prin inițierea, specializarea sau perfecționarea, calificarea, cu scopul găsirii unui loc de muncă sau al integrării/ re-integrării unei persoane pe piața forței de muncă.

Formarea profesională a adulților este o formă de învățare experențială, prin care formatorul transferă cunoștiințe teoretice și practice către cursanți, acest proces fiind reciproc.

Formare profesională continuă constituie activitatea de instruire care contribuie la acumularea de noi competențe profesionale sau la dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite.

Programele de formare profesională oferite de RSC CONSULTING sunt autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări și Autoritatea Aeronautică Civilă din România. Atât derularea cursurilor, cât și certificatele de absolvire a cursurilor de formare profesională respectă legislația în vigoare. 

Câteva dintre beneficiile deținerii unui certificat de absolvire a unui curs de formare profesională:

- sunt emise și recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și de Ministerul Educației și Cercetării Științice;
- sunt recunoscute atât în România, cât și în oricare alt stat membru al Uniunii Europene;
- se eliberează însoțite de un „Supliment descriptiv al certificatului”, în care sunt specificate competențele profesionale dobândite în urma frecventării cursului;
- conferă un avantaj real în procesul de căutare a unui loc de muncă.


Din anul 2007, de la înființare până în prezent, RSC CONSULTING a susținut sute de  sesiuni de formare profesională, la care au participat peste 10.000 de persoane interesate.