Plasare forță muncă/Recrutare de personal

Recrutare și selecții membri CA/directori

Selecție DGA Apa Târnavei SA 2015

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de

Director General Adjunct


la SC APA TARNAVEI MARI SA Mediaş


• Concursul constă în susţinerea a doua probe: examen scris din tematică şi bibliografie şi interviu.
• Proba scrisă se va organiza în data de 12.01.2015, ora 9:00 la sediul societăţii în strada Gravorilor 2A
• Contractul Individual de Muncă se va încheia pe perioadă nedeterminată, după validarea concursului de către Comitetul de Nominalizare şi Remunerare.

CERINŢELE POSTULUI
Studii:
 Studii superioare tehnice de lungă durată (de preferat Inginer Construcţii, Instalaţii, Mecanic)
 Certificările în domeniu (cunoştiinţe privind dirigenţia de şantier, verificator de proiecte, expert tehnic, responsabil tehnic cu execuţia etc), constituie un avantaj
Experienta managerială :
 Vechime în activitate şi vechime în funcţii de conducere în activităţi comparabile;
 Similaritatea sau complementaritatea activităţii din instituţiile anterior precizate ;
Profilul managerial :
 Competenţe profesionale generale;
 Competenţe tehnice specifice domeniului de activitate şi postului pentru care candidează;
 Competente administrative şi, după caz, ştiinţifice;
 Competente tehnice complementare cum ar fi cunoasterea unor limbaje de operare;
 Limbi straine;
 Performanţe organizatorice şi manageriale, etc.
Alte cerinţe:
 Bune cunoştiinte de utilizare a calculatorului în special :Word,Exel,Auto-Cad, internet
Cerinţe comportamentale:
 Cunoştinte solide teoretice şi practice;
 Rezistenta la sarcini repetitive şi stres;
 Abilităţi coordonare, planificare şi organizare;
 Sociabilitate şi spirit de echipa;;
 Menţinerea unei atmosfere colegiale şi relaţiile de muncă (atât cu subordonaţii cât şi cu superiorii)
 Promotor al schimbarii - spirit inovator, creativ;
 Responsabilitate personală;
 Echilibru comportamental;
 Receptivitate la schimbare şi solicitările profesionale;


CRITERII ELIMINATORII
 Vechimea in activitatea profesionala, care nu poate fi mai mica de 5 ani;
 Experienţă managerială, care trebuie sa fie de minim 3 ani şi la nivel de cel putin Şef de Serviciu, sau dupa caz Sectie, Birou, etc ;

Dosarele se vor depune la sediul societăţii până cel târziu în data de 07.01.2015 ora 15:00
Rezultatele cu privire la etapa de Selecţie a Candidaţilor se va comunica prin e-mail pana in data de 09.01.2015

---------------

Dosarul trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:


 cerere de inscriere
 copie BI sau CI
 diploma de studii (copie)
 documente care sa ateste specializari şi certificări suplimentare relevante pentru prezentul concurs
 cazier judiciar (original)
 curriculum vitae
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
 copie după Carnetul de Muncă şi/sau adeverinţă de la ultimul loc de muncă care să ateste vechimea în muncă şi specialitate

 

 

 

 

Adauga un comentariu

Galerie foto

Selectie DGA Apa Tarnavei SA 2015 Selectie DGA Apa Tarnavei SA 2015_0

Descarca