Plasare forță muncă/Recrutare de personal

Recrutare și selecții membri CA/directori

Selecție membri CA APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mai 2016

RSC CONSULTING
asistă în procesul de
recrutare şi selecţie pentru
Membrii consiliului de administraţie (5 poziţii)
pentru
S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
Locaţia Mediaş, jud. Sibiu

Clientul nostru, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari, este mandatată de autorităţile locale membre să propună candidaţii pentru consiliul de administraţie al operatorului regional de apa şi apa uzată S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.

Cerinţe:

- Studii superioare finalizate.
- Experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile (minim 5 ani).
- Experienţă anterioară relevantă pe post de administrator/director/manager/coordonator într-o întreprindere publică/privată profitabilă.

Cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani

Dosarul de candidatură de membru CA va conține:
1. CV format Europass + scrisoare de intenţie (va fi considerată oferta tehnică conform cu OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare)
2. Cazier judiciar
3. Copii după actele de studii
4. Copie act de identitate
5. Copie Carnet de Muncă/documente doveditoare care să ateste experienţa solicitată (adeverințe, contracte de muncă, contracte de mandat).
6. Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de selecţie.
7. Declaraţie pe proprie răspundere privind cerințele prevăzute de OG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare
8. Declarație de independență, conform art. 138^2 din Legea 31/1990.

Calendarul procedurii de selecție a membrilor CA.

Depunere dosar de candidatură 11 apr - 10 mai 2016
Analiză dosare și programare la interviuri 11-12 mai 2016
Interviu cu candidații - 13 mai 2016
Comunicare rezultate finale 16 mai 2016
Depunere contestații 16-17 mai 2016
Comunicarea deciziei finale18 mai 2016

Candidaţii interesaţi pot trimite dosarul de candidatura până în data de 10 mai 2016, pe adresa de e-mail office@rsc-consulting.ro sau prin curier la sediul RSC CONSULTING din Cluj Napoca, str. Paul Chinezu nr. 2, ap. 1, cod poștal 400021.
Formularele de declarații și Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0744 – 623582, 0264 – 596161 sau de pe site-ul www.rsc-consulting.ro. Persoană de contact Manager - Racolța Steluța.

 

Galerie foto

Selecție membri CA APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mai 2016 Selecție membri CA APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mai 2016

Descarca

Articole similare