Proiecte europene

Proiecte derulate în perioada 2014-2015

CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE!

 

header

 

INFORMAȚII GENERALE
Titlu
: CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE! 
Contract: OIPOSDRU/CPP158/DMI1.4/S/ID137421
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.4 „Calitate în formarea profesională continuă”
Cod SMIS: 50587
Durata de implementare: 18 luni
Perioada de implementare: Martie 2014 – Septembrie 2015
Valoarea totală eligibilă: 3.463.292 lei 
Grup țintă:
- 45 de furnizori autorizați de formare profesională, publici și privați, din România;
- 350 de persoane – angajați și colaboratori ai furnizorilor autorizați de formare profesională continuă, publici și privați.

OBIECTIVUL GENERAL:
- Creșterea calității serviciilor oferite de furnizorii români de formare profesională, membri ai APFFPR, prin implementarea unui sistem de asigurare a calității în formarea profesională și promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în sprijinul unei creșteri economice inteligente. 

OBIECTIVE SPECIFICE:
- implementarea unui sistem de asigurare a calității în formarea profesională la nivelul furnizorilor de formare profesională continuă (FPC), în contextul dezvoltării Cadrului Național al Calificărilor;
- dezvoltarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții, prin măsuri integrate, care să sprijine formarea profesională.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Acest proiect vine în întampinarea activității de elaborare a unor norme metodologice în ceea ce priveste formarea profesională a adulților, activitate desfasurată, în această perioadă, de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), în vederea alinierii la cadrul legislativ european în domeniu. 

Obiectivele propuse în cadrul proiectului vor fi atinse prin implementarea unor activități specifice care vizează: 
- elaborarea unor instrumente de asigurare a calității în formarea profesională, la nivelul furnizorilor de FPC, membri ai APFFP;
- elaborarea unui manual al calităţii și a procedurilor specifice implementării sistemului de asigurare a calității pentru furnizorii de formare profesională;
- implementarea instrumentelor de asigurare a calității elaborate, în rândul a 20 de furnizori de formare profesională continuă;
- revizuirea a 11 standarde ocupaţionale sau calificări profesionale asociate calităţii;
- organizarea de sesiuni gratuite de instruire pentru 350 de persoane, membri ai furnizorilor autorizați de formare profesională continuă, publici și privați, din România;
- organizarea a 8 conferințe regionale pentru promovarea participării la învăţare a indivizilor și organizaţiilor;
- schimburi de bune practici cu organizații din Europa, pe tema asigurării calității în FPC si CNC;
- crearea unei baze de date cu furnizorii de formare profesională continuă (FPC) din fiecare regiune de dezvoltare din România;
- formarea unei rețele formate din furnizori de FPC și alte organizaţii care susţin și promovează - participarea la învaţare a indivizilor și organizatiilor (inclusiv CNC);
- organizarea primei Conferinţe Naţionale a Furnizorilor de Formare Profesională din România.

CURSURI GRATUITE
În cadrul proiectului, 350 de persoane din grupul țintă vor beneficia de programe de formare profesională în ocupații din sfera calității, astfel:
- 50 de persoane formate în Consultant Sistem Calitate
- 50 de persoane formate în Specialist în Sistemul Calității
- 50 de persoane formate în Manager al Sistemului de Management al Calității
- 50 de persoane formate în Evaluator de Furnizori de Formare
- 100 de persoane formate în Manager Îmbunătățiri Procese
- 50 de persoane formate în Auditor al Calității

SOLICITANT: Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România 
PARTENERI:
Partener 1: RSC CONSULTING
Partener 2: FiaTest
Partener 3: ARINI
Partener 4: EuroTraining Solution


Date de contact RSC CONSULTING 
Str. Paul Chinezu 2/1, Cluj-Napoca 
0264-596161 
calitate@rsc-consulting.ro

 

footer

Galerie foto

CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE! header footer