Proiecte europene

Proiecte derulate în perioada 2014-2015

PRIMA - Promovarea resurselor umane din mediul rural prin informare, mediere şi instruire în antreprenoriat

INFORMAȚII GENERALE
Titlu: PRIMA – Promovarea Resurselor umane din mediul rural prin Informare, Mediere și instruire în Antreprenoriat

Contract: POSDRU/135/5.2/S/124878
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”
Cod SMIS: 50999
Durata de implementare: 18 luni
Valoarea totală eligibilă: 10.191.759,97 lei

SOLICITANT: Interlog Com

PARTENERI:
Partener 1: RSC CONSULTING
Partener 2: Formprof Servicii


Date de contact RSC CONSULTING

Str. Paul Chinezu 2/1, Cluj-Napoca
0264-596161
prima@rsc-consulting.ro

Galerie foto

PRIMA - Promovarea resurselor umane din mediul rural prin informare, mediere şi instruire în antreprenoriat