Proiecte europene

Proiecte derulate în perioada 2014-2015

ÎNSOŢEŞTE-NE LA BORDUL CARIEREI!

header

INFORMAȚII GENERALE
Titlu: ÎNSOȚEȘTE-NE LA BORDUL CARIEREI!
Contract: POSDRU/144/6.3/S/126726
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”
Cod SMIS: 49561
Durata de implementare: 18 luni
Perioada de implementare: Mai 2014 – Octombrie 2015
Valoarea totală eligibilă: 5.661.547 lei
Grup țintă: 564 de femei

OBIECTIVUL GENERAL:
- Îmbunătățirea capacității de ocupare prin promovarea tratamentului egal pe piața muncii pentru femei.


OBIECTIVELE SPECIFICE:
- Asigurarea accesului egal la construirea unei cariere profesionale prin dezvoltarea aptitudinilor și calificărilor a 564 femei în ocupația Însoțitor de bord;
- Consolidarea principiului accesului egal pe piaţa muncii, cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare a celor 564 femei din grupul țintă.

ACTIVITĂȚI DE FORMARE PROFESIONALĂ
- cursuri autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări
- cursuri autorizate de către Autoritatea Aeronautică Civilă din România

VALOAREA ADĂUGATĂ A PROIECTULUI
- creșterea accesibilității la formare profesională în ocupația de Însoțitor de bord;
- creșterea numărului de persoane care pot avea un loc de muncă stabil și durabil;
- creșterea relevanței calificării femeilor într-o piață a muncii inegală și discriminatorie.

SOLICITANT: RSC CONSULTING


Date de contact RSC CONSULTING
Str. Paul Chinezu 2/1, Cluj-Napoca
0264-596161
stewardese@rsc-consulting.ro 

Galerie foto

ÎNSOŢEŞTE-NE LA BORDUL CARIEREI! header