Proiecte europene

Proiecte derulate în perioada 2014-2015

EUROHOST - Joburi pentru tineri ospitalieri

header

INFORMAȚII GENERALE
Titlu: EuroHost – Joburi pentru tineri ospitalieri

Contract: POSDRU/125/5.1/S/125308
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”
Cod SMIS: 51341
Durata de implementare: 18 luni
Valoarea totală eligibilă: 7.638.550 lei
Grup țintă700 de persoane fără loc de muncă, din mediul urban și rural, aparținând regiunilor Nord-Vest, Centru și Vest

ACȚIUNI INOVATIVE:
- Servicii personalizate de informare, consiliere profesională și mediere a muncii;
- Burse ale locurilor de muncă, unde participanții pot intra în contact cu diverși angajatori de pe piața muncii;
- Seminarii privind creșterea încrederii în sine, în vederea găsirii unui loc de muncă;
- Ateliere de lucru, sesiuni de jocuri de rol, discuții interactive cu persoane de succes, job cluburi;
- Seminarii de dezvoltare a competențelor personale de căutare a unui loc de muncă.

SOLICITANT: Asociația Inceptus România
PARTENERI:
Partener 1: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj
Partener 2: Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman
Partener 3: RSC CONSULTING
Partener 4: Asociația Casa Transilvania
Partener 5: Desarrollo de Estrategias Exteriores


Date de contact RSC CONSULTING
Str. Paul Chinezu 2/1, Cluj-Napoca
0264-596161
eurohost@rsc-consulting.ro

footer

Galerie foto

EUROHOST - Joburi pentru tineri ospitalieri header footer