Proiecte europene

Proiecte derulate în perioada 2014-2015

BANCOMATE de joburi în mediul rural

header

INFORMAȚII GENERALE
Titlu: Bancomate de joburi în mediul rural

Contract: POSDRU/135/5.2/S/125431
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”
Cod SMIS: 51019
Durata de implementare: 18 luni
Perioada de implementare: Martie 2014 – Septembrie 2015
Valoarea totală eligibilă: 7.770.490 lei

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:
- Crearea unei rețele suport inter-regionale de centre de mediere în vederea facilitării accesului rapid la ocupare, prin utilizarea de mijloace inovatoare în mediul rural;
- Furnizarea unui program eficient de Măsuri Active de Ocupare pentru facilitarea accesului rapid pe piața muncii;
- Furnizarea de programe de formare profesională în domenii non-agricole pentru persoanele din mediul rural;
- Servicii de evaluare a competențelor dobândite în contexte informale și/ sau nonformale pentru persoanele din mediul rural;
- Servicii personalizate în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale.

SOLICITANT: Asociația Inceptus România
PARTENERI:
Partener 1: Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud
Partener 2: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj
Partener 3: RSC CONSULTING
Partener 4: Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman
Partener 5: Afacov Consulting Group


Date de contact RSC CONSULTING
Str. Paul Chinezu 2/1, Cluj-Napoca
0264-596161
bancomate@rsc-consulting.ro

footer

Galerie foto

BANCOMATE de joburi în mediul rural footer header