Proiecte europene

Proiecte derulate în perioada 2014-2015

ARO - Acces Rapid la Ocupare

header

INFORMAȚII GENERALE
Titlu:
ARO – Acces Rapid la Ocupare

Contract: POSDRU/135/5.2/S/134193
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”
Cod SMIS: 51102
Durata de implementare: 18 luni
Perioada de implementare: Martie 2014 – Septembrie 2015
Valoarea totală eligibilă: 7.878.290 lei

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:
- Rețele suport inter-regionale de centre de mediere;
- Furnizarea unui program eficient de Măsuri active de ocupare;
- Programe de Formare profesională în domenii non-agricole pentru persoanele din mediul rural;
- Servicii de evaluare a competențelor dobândite în contexte informale și/sau formale;
- Servicii personalizate în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale.

SOLICITANT: Academia Română – Filiala Cluj-Napoca
PARTENERI:
Partener 1: Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud
Partener 2: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj
Partener 3: RSC CONSULTING
Partener 4: Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman
Partener 5: Afacov Consulting Group


Date de contact RSC CONSULTING
Str. Paul Chinezu 2/1, Cluj-Napoca
0264-596161
aro@rsc-consulting.ro 

footer

Galerie foto

ARO - Acces Rapid la Ocupare header footer