Proiecte europene

Proiecte derulate în perioada 2008-2012

CAPITALUL UMAN – Resursa Dezvoltării Economice

Proiect PHARE finanțat de Uniunea Europeană

OBIECTIVE GENERALE
- Facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă al şomerilor tineri absolvenţi de studii medii sau superioare și al şomerilor de lungă durată;
- Îmbunătăţirea aptitudinilor şi dobândirea de competenţe noi în ocupaţii din sfera serviciilor, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor în evoluţie de pe piaţa muncii, în vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă din judeţul Cluj.

OBIECTIVE SPECIFICE
1. Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor specifice ocupaţiei Inspector Resurse Umane, pentru persoanele din grupul ţintă, prin furnizarea de cursuri de formare profesională la nivelul judeţului Cluj;
2. Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, prin furnizarea de servicii de informare privind piaţa muncii, orientare/ consiliere profesională privind cariera;
3. Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă prin furnizarea de servicii de mediere a locurilor de muncă; 
4. Creşterea eficienţei activităţii de ocupare, în judeţul Cluj, prin promovarea/ diseminarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului şi a exemplelor de bună practică.

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului a fost constituit din:
- şomeri tineri, cu vârsta între 16 şi 24 de ani (fără calificări sau cu calificări care nu se mai cer pe piața muncii);
- şomeri de lungă durată (cel puțin 12 luni de șomaj).

REZULTATELE obținute după implementarea activităţilor:
1. 80 de persoane consiliate profesional;
2. 50 de persoane instruite pentru ocupaţia Inspector Resurse Umane;
3. Plasarea în locuri de muncă a unui număr de 10 persoane, conform pregătirii profesionale a fiecăreia, până la finalizarea proiectului, precum şi a altor 20 de persoane, într-un an de la finalizarea proiectului.

Galerie foto

CAPITALUL UMAN – Resursa Dezvoltării Economice