Proiecte europene

Proiecte derulate în perioada 2008-2012

O șansă pentru viitorul tău

INFORMAȚII GENERALE
     Proiectul „O şansă pentru viitorul tău” POSDRU/104/5.1./G/75938 a fost accesat de către RSC CONSULTING în sesiunea august 2010, în cadrul Axei prioritare 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” în regiunea Nord-Vest.
     RSC CONSULTING – în calitate de solicitant al finanțării, a înţeles că, astfel, trebuie să se implice în perioada de criză economică, aplicând cu acest proiect destinat persoanelor în căutarea unui loc de muncă, şomerilor şi persoanelor inactive din judeţele Cluj şi Sălaj.
     Parteneriatul creat în cadrul proiectului „O şansa pentru viitorul tău” reuneşte experienţa de furnizor de formare profesională a RSC CONSULTING cu expertiza în piaţa muncii a partenerilor, două servicii publice de ocupare - AJOFM Cluj şi AJOFM Sălaj - şi cu autoritatea publică locală a municipiului Gherla. Acest parteneriat va fi suportul logistic al celor 400 de persoane din grupul ţintă beneficiare ale măsurilor active de ocupare oferite prin acest proiect.

ARGUMENTELE care au stat la baza cererii de finantare:
- proiectul a oferit celor 400 de persoane o şansă de a se specializa, gratuit, într-o ocupaţie modernă şi de a se perfecţiona într-o competenţă complementară ocupaţiei respective, care să ducă la creşterea şanselor de angajare a acestora în companii din România;
- prin implementarea acestui proiect, au fost atrase fonduri europene nerambursabile în judeţul Cluj;
- prin realizarea obiectivelor acestui proiect, a avut de câştigat şi mediul de afaceri local, agenţii economici putând beneficia de resurse umane instruite, ceea ce a putut duce la creşterea performanţelor organizaţiilor respective.

DURATA de implementare: 2 ani
PERIOADA de implementare: 1 noiembrie 2010 – 31 octombrie 2012

OBIECTIVUL GENERAL
• Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare şi facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă a şomerilor, persoanelor în cautarea unui loc de muncă şi a persoanelor inactive, aplicând un sistem integrat de măsuri vizând îmbunătăţirea aptitudinilor şi dobândirea de competenţe noi în ocupaţii din sfera serviciilor, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor în evoluţie de pe piaţa muncii, în vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă din judeţele Cluj şi Sălaj.

OBIECTIVELE SPECIFICE
• Aplicarea unui model inovativ de sprijin a grupului ţintă, prin furnizarea unui pachet format dintr-un curs de specializare şi unul de perfecţionare, selectate dintr-un set întreg de cursuri puse la dispoziţie, după ce a fost aplicată fiecărei persoane, în prealabil, procedura de consiliere vocaţională, prin care s-a identificat domeniul ocupaţional compatibil fiecăruia;
• Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, prin furnizarea, de către solicitant, de servicii de asistenţă permanentă în planificarea carierei şi căutarea unui loc de muncă, informare privind piaţa muncii, servicii de mediere a locurilor de muncă, orientare/ consiliere profesională privind cariera, de-a lungul întregii perioade de formare a cursantului.

Galerie foto

O șansă pentru viitorul tău