Proiecte europene

Proiecte derulate în perioada 2008-2012

EMC - Educație medicală continuă

INFORMAȚII GENERALE
     Acest proiect a fost accesat în cadrul apelulul 81 - „Competente pentru competitivitate”, destinat angajatilor din diverse sectoare de activitate din ţara noastră, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.
     Nevoia constantă de perfecţionare a personalului medical, precum şi exigenţele actuale impuse de statutul României de membru al Uniunii Europene, care au generat modificări legislative în domeniul medical, reprezintă argumentele principale ale iniţierii proiectului „EMC – Educaţie medicală Continuă” POSDRU/81/3.2./S/55073.
     În acest context, RSC CONSULTING a identificat şi a dezvoltat parteneriatul cu două instituții medicale prestigioase: Spitalul Clinic de Recuperare Cluj şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş.

DURATA de implementare: 2 ani
PERIOADA de implementare: 1 octombrie 2010 – 30 septembrie 2012

OBIECTIVUL GENERAL
- Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de competenţe pentru un personal medical adaptabil schimbărilor structurale permanente, la nivelul regiunilor Nord-Vest şi Centru.

OBIECTIVELE SPECIFICE
- Creşterea calităţii muncii, prin formarea şi certificarea personalului medical angajat în două structuri sanitare judeţene, în vederea dezvoltării de competenţe specifice, dar şi de competenţe comune necesare implementării viitorului proces de descentralizare a sistemului de sănătate;
- Furnizarea/ actualizarea compeţentelor, prin realizarea formării profesionale în domeniul noilor tehnologii, inclusiv TIC, protecţia mediului şi controlul poluării prin managementul deseurilor.

Galerie foto

EMC - Educație medicală continuă